Image 189 of 469
Sammy Bear - Samoyed

Sammy Bear - Samoyed

Sammy's going to Nantucket David A.